Брой 210

От редактора

Забравени


Майската горещина остана пред вратата на старата църква в Долно Луково. Посрещна ме миризма на старо дърво, камък и изгорели свещи. Пръстите ми се плъзнаха бавно по белия камък на пода, животът отдавна си беше отишъл от това място, сега толкова самотно и студено. Само в надписа върху вградената на пода предолтарна каменна плоча стоят увековечени имената на ктиторите на храма. На старогръцки е, странни прави линии, събрали толкова много информация. Сред ликовете на светци и икони трудноразбираемите букви подсказваха, че зад всичко това стоят човек, живот, съдба, страст и талант. Как иначе, това е единственото свидетелство за минали времена, за труда на хора, оставили не само уменията, но и сърцето си по стените на църквата от началото на XIX век, и макар всичко това да се е случило толкова назад във времето, и днес знаем кой, кога и защо е искал да направи нещо за вярата и доброто на бъдещите.

Църквата Св. св. Константин и Елена в село Долно Луково, 16 май, 2009

Миризма на стари корици, пожълтели страници, сумрачна светлина, тишина и спокойствие..., книги от цял свят, папируси и купища хартия от всички времена са събрани в хранилището на Александрийската библиотека. Тук миналото оживява и не е нужно да съм била там, свидетелствата са пред очите ми. Гениалността процъфтява на това място. Александрийската библиотека е първото място, където хората целенасочено и систематично събират цялото познание на света. Какво ли щеше да е настоящето ни, ако тези книги не бяха написани, а после открити и запазени, как ли щеше да се случи животът на съвременното общество, ако писатели, поети, летописци не са оставили мастилото си върху хартията. Не можех да докосна листовете, върху които завинаги беше запечатана историята, но чувството да се намирам сред доказателство за велики събития и важни за историята дати е неописуемо. Древните хора са знаели, че светът е много стар, сега благодарение на оставените от тях писмени свидетелства ние знаем, че писаното е това, което ще надживее всичко.  

Александрийската библиотека, Александрия, Египет, 20 юни, 2004

Коментари


Comments powered by Disqus

Очаквай следващия брой на списание За ХОРАТА на пазара на 21 юли 2012 година